Nyitó oldal
sci-fi elemek lexikona (!)
Írók és műveik lexikona
linkAjánló
tartalomSzolgáltatók
A regény szerkesztéséről
A képregény szerkesztéséről
Fórumsci-fi elemek lexikona

{;Nem ABC sorrendben vannak, hanem gyenge aszociációs csoportokban ▪ Ha valamit megakarsz találni benne, akkor keres rá a webböngésződ oldalkeresőjével ▪ }


linkAkjánló/:
ALAPÍTVÁNY ÉS ASIMOV - Részletek az Enciklopédia Galaktikából , k
önyvtár ,
wikipdia/sci-fi_témák ,


megjegyzés/:
A szci-fi elemeknek nem csak a szakszerű (technikai) leírását kell beveni a regénybe, hanem az érzelmi aláfűtöttséget is társítani kell hozzá ! (, wikiPedia/ézelem ,  ,  ,)

+ = +

robot ->
Kezdetben voltak a mindenféle többnyire magasan automatizált gépek, majd megjelentek a hatásvadász „esztelenül” erőszakos robotok {;vagy hasonlítotak valamenyire az embere és az élőlényekre vagy nem}, utánuk megjelentek az „eszes” jóindulatú robotok {;gyakran mint android máskor mint hatalmas központi szerver} ▪ A robotok mindig is kacérkodtak a mesterséges inteligenciával (MI) ▪ A robotika három törvénye elvi fordulatot hozot a robot irodalomban, de sajnos vagy szerencsére vannak még bizonytalan állapotú zavaros kiegészítő további törvényei is ▪ Az evolválódott robotok a reprikátorok ▪ A legelső robotnak a Gólemet, a sakk automatákat, ...stb. ,, tartják ▪ Az UFO-król egyesek feltételezik, hogy egyrészük csak tisztán automata robot csészealj ▪ (, wikiPedia/robotok ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,) 


reprikátor ->
A nagy hatékonyságú {;evolúciós} evolválódott robotok a reprikátorok ▪ Kb. megfelel az elméleti Neumann János elvű önmagukat megismétlő mobilis autonóm automata gépeknek {;matematikai absztrakt számítógépnek} ▪ A CsillagKapu filmben találkoztam vele először ▪ A csoportosan megjelenő reprikátorok a sci-fi –ben nagyon hatásosak ▪


android ->
Olyan robot ami messzemenően hasonlít az emberre, de nem kell egészen pontosan ugyanolyanak lennie ▪ ( wikiPedia/android )


mesterséges inteligencia (MI, AI,) ->
Az emberek (állatok, növények, gombák, véglények) tudatát, lelkét, esetleg még a DNS-ét,, utánzó vagy azt meghaladó komplex szoftver, ami igyekszik többnek mutatkozni mint egy szoftver ▪ Kapcsolható hozzá a lélekvándorlás, a teleportálás, a telepátia, álom világ, -... ,, is ▪ A hardver alapú inteligens robotok halgatólagosan az (MI) valamelyik fokozatával rendelkeznek ▪ ( wikiPedia/MI )


ágens ->
Az elvont mesterséges inteligencia lebontva konkrét indivídiumok( egyediségek) társaságára, tehát az egyik tagja ▪ ( wikiPedia/ágens )


a robotika három törvénye ->
Isaac Asimov fundálta ki, bár voltak akik inspirálták erre ▪ A robotika három törvénye elvi fordulatot hozot a robot irodalomban, de sajnos vagy szerencsére az írói szempontból van lehetőség még további(!) bizonytalan állapotú zavaros kiegészítő törvényekre is ▪ ( , wikiPedia/...
törvénye , ) ▪


örvények, lökéshullámok ->
A különféle kitalált örvények, lökéshullámok, -... ,, {;fiktív (természeti) jelenségek} izgalmassá, érdekesé,, teszik az (űr)utazást ▪


nano technika ->
Felhasználhatunk bármilyen parányi fantasztikus fiktív készüléket, eszközt, szerkezetet, konstrukciót, gépet, -... ,, a miniatürizálás, a nano tartomány,, világából ▪ Nem fontos, hogy teljesen hű vagy hiteles legyen ▪ ( wikiPédia/
nanoTechnika )


kitalált építmények ingatlanok ->
Pl., egy egész bolygónyi konstrukció, poliUniverzum, -... ▪


űrrakéta, űrhajó, űrrepülő, űrszatelit ~ holdBázis, űrállmás, -... ,, ->
A közlekedési eszközöknek a nem mindig hiteles extrapolálásából( elvonatkoztatásából) származnak mint amilyen a hajó, repülő, műhold, parkolóÁllmás, -... ,, ▪ Az űr ~ a vákuum, a tér ~ a dimenzió,, zavaros, rejtéjes,, fizikájára épülnek:, az éter, a Dirac óceán, a relativisztikus görbült tér, a kvantum jelenségek az űrben, tachyon tartomány, fekete lyukak, poliUniverzum, -... ,, ▪ A fiktív űr közlekedési eszközök haladhatnak, foroghatnak, pöröghetnek, lüktethetnek, -... ,, a csillagokhoz és az élethoszhoz képest egész lassan, arányosan, egészen gyorsan,, ▪ Gyakori szituáció, hogy a Földi űreszközök küzdenek, kalandoznak,, az idegen lények űreszközeivel ▪


időgép, időutazás ->
Az idő két pontja között közlekedik, a multba vagy a jövőbe ▪ Az idő utazás érdekes jelegzetes paradoxonokkal terhelt ▪ (, wikiPedia/
időgép , wikiPedia/időutazás , )


hajtómű, meghajtás, motorikus rendszer, ->
A kitalált különleges közlekedési eszközöknek kitalált különleges hajtóművük, meghajtásuk, -... ,, van ▪ A hipertéren át száguldó űrrepülőknek többnyire fúziós reaktorral vagy antianyaggal meghajtott hiperhajtóművük, inerciális mezőjük, kvantum generátoruk,, van és térsűrítéssel haladnak ▪


levitáció, antigravitáció ->
A gravitáció vonzásával szembeni lebegés ▪ (, wikiPedia/levitáció , wikiPedia
/antigravitáció ,  ,) 


vonósugár ->
Elképzelt mechanikus hatás létrehozása sugáral vagy fókuszált erőtérrel ▪ Feladata a korlátozott hatókörébe eső dolgok vontatása mozgatása ▪


hibernátor, sztázis, tetszhalál ->
Az életfolyamatok hosszú idejű csökentése a sztázis állapot, pl. a denevér, medve, méhek, -... ▪ Az életfolyamatok átmeneti végtelen hosszú idejű reverzibilis megszüntetése hűtésel a hibernálás pl. némelyik hal faj, baktérium spórák, növényi magvak, -... ▪ Az életfolyamatok átmeneti felfügesztése jóga gyakorlatokkal, meditációval,, is elképzelhető ▪ Az életfolyamatok rövid idejű kikapcsolása a tetszhalál állapot ▪ (, wikiPedia/hibernáció ,  ,  ,  ,) 


létfentartó berendezés, légkondícionáló, recirkulált étel, robotszakács,, ->
A hosszan tartó űrutazás belső kiegészítő kellékei ▪


zsilip, szkafander, mentőkabin, ->
Az űrjárművek szokásos külső tartozékai ▪


komunikátor ->
Olyan eszköz, készülék,, ami közelebbről esetleg meghatározatlan elven működik és a komunikációs kapcsolat létrehozását fentartását szolgálja ▪ Lehet hordozhatós vagy beépített ▪


fordítógép ->
A könyű nyelvi megértést szolgálja az idegenekkel ▪ Néhány elképzelt változata van már ▪


UFO, ufonauta ->
Az UFO eredetileg azonosítatlan légi járművet jelentett, de a köznyelv az UFO-k alatt a Földtől idegen olyan azonosítatlan járművet ért amiben feltehetőleg ufunauták {;élőlények vagy robotok} vannak ▪ Az UFO-k körül a hidegháború időszakában több hullámban a sci-fi –től és a vallástól független kultúr tömeghisztéria alakult ki, széles irodalma van az interneten(NET) is ▪ (, wikiPedia/UFO ,  ,  ,  ,) 


E. T. ->
A Földtől olyan idegen lények akik inteligensek, civilizáltak, -... ,, ▪ Külömböző jelegzetes tipusokat mutatnak a képeken, a filmeken,, attől függően, hogy a kitalálója milyen szempontokat vett hozzá alapul ▪ (, wikiPedia/E.T. ,  ,  ,) 


humanoid ->
Olyan idegen lény {;nem robot}, amely meglehetősen emberszerű ▪ Tehát általában civilizált, ember profilú, -... ▪ (, wikiPedia/humanizmus ,  ,  ,) 


szörnyek, apokrif lények,, ->
Az apokrif élőlények elképzelt lények a felfedezett és a fel nem fedezett fajok bizonytalan határán vannak ▪ Pl., Lohneszi?? szörny, -... ▪ A szörnyek az apokrif lényeken is túltesznek, a szörnyűségek a hatásvadász regényekben szerepelnek csak ügyesen kell kezelni őket ▪ Pl., a padlizsán növényi hibrid is lehet egy szörny, a Wotrelec?? is egy ismert ragadozó szörny, a Goauld inteligens parazita a CsilagKapuból, -... ▪ (, wikiPedia/Sz
örny ,  ,  ,  ,) 


szex, szerelem, erotika,, a sci-fi –ben ->
Kezdő írók ne evvel a témával foglalkozzanak, mert ahoz hogy jól megírjunk az ilyen sci-fi művet, ahoz az egyikben is és a másikban is külön-kölön is kiemelkedően járatasnak kell lenniük, rutinos íróvá kell válniuk ▪ Pl. a klaszis Barbarella sci-fi film is erotikus témájú ▪ Kb. öt eset lehetséges:, a Földi főhős fusztrációk után a mű végen elnyeri az áhitott Földi nő szerelmét, a Földi lények és az idegenek közötti szex, az idegenek és a másmilyen idegenek közötti fura kapcsolatok, élőlény és a robot{;automata, MI, -...} közötti erotika, a számítógép és a számítógép közötti affinitás(vonzalom) ▪ (, wikiPedia/Szexualitás ,  ,  ,  ,) 


klónozás, génsebészet ->
A klónozással rengeteg tökéletesen egyforma egyedet gyárthatunk az őssejtekből ▪ A génsebészettel a DNS kódot manipulálhatjuk kedvünk szerint, néhány különleges élőlény előálítása véget ▪ (, wikiPedia/gének ,  ,  ,) 


egyedfejlődés, társadalmi haladás ->
Ezek szintén kínálkoznak, hogy a sci-fi szempontjából érdekesen bedolgozuk a műbe ▪


CsillagKapu ->
A stargate sci-fi tv filmsorozatban elsődleges közlekedési mód eszköze, igen látványos ▪ Az idegen bolygók egyrészén van CsillagKapu ▪ Két CsillagKapu között pedig emberek, élőlények, térgyak, anyagok, -... ,, teleportálása megy végbe villanás szerűen ▪ A CsillagKapu kitalálása előtt is kedvelt módszer volt a villanás szerű utazás és az átjárható valamilyen fiktív felületek ▪ (, wikipedia/...epizódok , wikipedia/CsilagKapu ,  ,  ,) 


teleportálás ->
Valamilyen dolgot az egyik helyen átalakítunk sugárzásá, majd a másik helyen felfogjuk és visszaalakítjuk létező dologá ▪ Ettől az alapsémától kissé el is térhetünk ▪( wikiPedia/
teleportálás


teletranszporter ->
A teletranszportér a lifthez vagy a metrókocsihoz hasonló nagyon gyorsan közlekedő kabin gyakran rögzítet, kötött,, pályán ▪ A teleportálással ellentétben itt be kell menni a kabinba és mindenestül átvágtat a tér vagy az idő két végpontja között ▪ Pl., űrlift, -... ▪


telepáti, lélekvándorlás,, ->
A gondolat olvasás, az elme poligráf, pszichikai szonda, mobilis személyiség, -... ,, vág a témába ▪ Misztikusá, spirituálissá, ezotérikusá, paranormálissá,, teszi a hangulatot ▪ De ha erőltetett, akkor könyen zavaros lesz a mondanivalója ▪ ( wikiPedia/
lélekvándorlás


telekinézis ->
( wikiPedia/
telekinézis )


szerves gépek ->
Az élőlényeket és a gépeket ötvöző legkülönfélébb elgondolások ▪ Nekem a legjobban tetszik ezek közül az űrhajó és az élő szervezet egyvelege, de mindenféle kombináció lehetséges elgondolás ▪ Lásd. még a „lelkes gépek” lexát is ▪


lelkes gépek, angyalok ->
Absztrakció a jármű(gépTest) és a pilóta(szervesLélek) szoros kötelékéről ▪ Pl., mentőAngyal, Szupermann, -... ▪ Az élőlelkeket és a gépeket ötvöző legkülönfélébb elgondolások, a „szerves gépek” szinonímája ▪


kiborg ->
A kiborg a kibernetikai-organizmus rövidítése, egy „szerves lelkes gép” ▪ ( wikiPedia/kiborg )


matematikai kiszámíthatóság ->
A regénybe való bevonásával inteligensebbé tehetjük a történetet ▪ A fantasztikus matematika meglepő eredményekre lehet képes ▪ Az analitikus matematikával megjósolhatjuk vele az időjárást, az emberek viselkedését, az utazás útvonalát, az anyagok az alakzatok tulajdonságait, -... ,, előre vagy utólag, nyomozhatunk is vele, felfedezéseket tehetünk vele, előállíthatjuk vele pl. a robotokat,, ▪


program, szoftver, hardver, ->
A regénybe való bevonásával inteligensebbé tehetjük a történetet ▪ A fantasztikus program, szoftver, hardver,, különleges, csodálatos,, dolgokra lehet képes ▪


entelechia ->
A hardvert(testet) és a szoftvert(lelket) kapcsolja össze adekvát egységé, nélküle nem működhetnek ▪ A modern dualizmus fontos absztrakt fogalma ▪


fraktál, káosz, attraktor ->
Az attraktorok valamilyen fokú ismétlődő részletek a fraktálban vagy a káoszban ▪ A káosz a pontatlanul ismétlődő részletek{; attraktorok} zűrzavara ▪ A fraktál az ismétlődő részletek{; attraktorok} kicsinyítéseiből és a nagyításaiból álló valamenyire szabályos sorozat ▪ A jellemző fraktál szám a tört értékű dimenzió ágat is jelenti ▪ Pl., az arany atom megfelelhet egy miniatűr NapRendszernek – a metaGalaxis megfelelhet egy makroszkopikus molekulának, -... ▪ A hullámzás hullámfrontjai is felbonthatók analitikusan ismétlődő Hugensi elemi körökre ▪ A kvantumoknak hullám és részecske természete van ▪


hipertér, metaUniverzum, multiVerzum, polimorf dimenzió, metaGalaxis, ->
A metaGalaxis a távcsövekkel még látható felmérhető térségünk neve ▪ A hipertér egy elképzelt végtelen sok dimenziós mező ▪ A metaUniverzumok egy olyan objektumok a hipertér mezőben, amelynek a dimenzió száma rajta változik meg ▪ A kaotikusan rendeződött hipertér polimorf_dimenziót képez ▪ A multiVerzum az ideállis fraktál metaUniverzumok és a kaotikus polimorf_dimenziók váltakozva együtt ▪


csillagváros ->
A galaxis csúnya, helytelen, alkalmatlan,, megnevezése csillagVáros, ne(!) használjuk ▪ Mert az űrjárművek felbocsátó helyét és a kiszolgáló körzetét együtt szintén csillagvárosnak nevezik, ezt visszont használhatjuk ▪ ( wikiPedia/CsillagVáros )


kontínium, mereológia, szuperveniencia, reziliencia,, ->
Ezek a modern materializmus alapvető fogalmai ▪


égitestek, interszteláris anyag, kozmikus sugárzás, ->
A végtelen űrt anyag tölti ki ▪ Az űrben az anyag a gravitációs vonzás hatása alatt akréciót alkot és kondenzálódik égitestekké és interszteláris anyagá ▪ A nagyenergiájú korpuszkális részecskék {;anyag} és a hullámok kozmikus sugárzásként léteznek ▪ Ha az égitest belsejében atommag fúziós reakciók mennek végbe, akkor azok a Nap szerű csillagok, sok altipusa van ▪ Ha az égitest belsejében csak az atommag bomlás működik, akkor azok interszteláris törmelékek – granulátumok, alaktalan üstökösök, levegőtlen holdak, bolygók, gázóriások,, lesznek ▪ Vannak még egzotikus égitestek is:, proto?? csillag, neutron csillag, pulzár, röngen csillag, fehér törpe, fekete lyuk, galaxisok, kvazár, balzár??, -... ▪


fekete lyuk, eseményhorizont, szinguláris ->
Rejtélyes jelenség ! {;, wikiPedia/fekete_lyuk ,  , }


féreglyuk ->
Hipotetikus(hptt.) jelenség ! {;, wikiPedia/fŕegJárat  ,  , }


feketeKvantum ->
Hipotetikus(hptt.) jelenség ! Olyan általam kitalált részecske ill. kvantum {;korpuszka} amelynek a sűrűsége{; tömege} akkora, hogy önmagát bezáró eseményHorizontja van, vagyis egy picurka mikro fekete lyukról van szó ▪


kvark-glüon plazma ->
Rejtélyes jelenség ! {;, wikiPedia/...plazma  ,  ,  ,}


Higgs-bozon ->
Hipotetikus(hptt.) jelenség ! {;, wikiPedia
/Higgs-bozon }


sötét anyag, sötét energia ->
Rejtélyes hipotetikus jelenségek ! {;, wikipedia
/sötét anyag , wikiPedia/sötét energia ,  ,  ,}


erőtérmezők, az űr hullámai, kölcsönhatások, kémiai hatások ->
Az alapvető erőtérmezők a gravitáció, a graviMágneseség(!), elektromosTér, mágnesesTér,, több féle képen is megnevezhetjük őket ▪ Az űr hullámai az elektromágneses{;rádió, mikrohullám, radar, infravörös, foton(fény), ultraibolya, röngen, gamma}, a gravitációs{;graviton}, a gyorsabbik és a lasúbb komplex meddőHullámok{; én fedeztem fel},, ▪ A kölcsönhatások a következők:, az elektromágneses, az erős, a gyenge, a kvark-glüon együttes, a gravitációs mező ▪ Mindegyik kölcsönhatásnak van fénysebeségű kozvetítő kvantumjai ▪ A részecskék bozonokra és fermionokra oszlanak

A kémiai kötéseknek, vegyületeknek, rácsnak, reakcióTipusnak, jelenségnek, -... ,, sok fajtája van:, komplex vagyületek, kordinációs vegyületek, van der Waals kötés, hidrogén híd kötés, ionos vegyület, fémes récs, kovalens kötés, atom rács, sav+lúg reakció, adíciós rekció, adhézió-kohézió, diffúzós jelenség, abszorpciós jelenség, -... ▪
Ehez a sci-fi elemhez a kiterjedt szakirodalmat célszerű tanulmányozni ! Abból extrapolálni, absztraktálni,, lehet esetleg nem hűségesen, nem hitelesen,, fantasztikus vagy fiktív dolgokat ▪


tachyon ->
A Minkowski sík geometriájában a fénysebeségen túli tartománynak helye van ▪ Ezt a tartományt a tachyon részecskék, dolgok,, uralják ▪ A reális tartományban a tömegek soha nem léphetik túl a fénysebeség határát, ellenben a tachyon dolgok sebesége sohasem csökenhet a fénysebeség határa alá ▪ Csak a tisztán energiából álló valamik visszont haladhatnak éppen a fénysebeségével ▪ Van olyan relativitás elmélet változat - csak nem hangsulyozák -, amelyben a fénysebeség más-más lehet ▪ A tudósok között konszenzus alakult ki arról, halgatólagosan megegyeztek róla, hogy a tachyon jelenségekről, hatásokról, elvről,, nem beszélnek ▪ Nekünk sci-fi íróknak visszont nagyon jól jön ez a fénysebeség feleti egzaktnak, objektívnek,, tűnő lehetőség ▪ (, wikiPedia/tachyon , ) 


sci-fi, so-fi, -> {;meghatározását „ a regény szerkesztése ” aloldalban találhatod, lásd. a menüt balra fent} (, wikiPedia/sci-fi ,  ,  ,  ,)


utópia ->
Az egyén vagy a társadalom reménykeltő, de végül is megvalósíthatatlan, végletes, hibás,, céljai, ideáljai, vágyai, törekvései,, utópiához vezetnek ▪ Az utópia lehet jó vagy rosz indulatú ▪ Az utópia kiterjedhet az egész regényre vagy csak a háttérben a cselekmény szövődményét adja ▪ ( wikiPedia/utópia )


átmenetek, etap, epocha, diszkontinuitás, kontingens ->
A különféle jelegzetes átmenetek megfogalmezása tulajdonképen a regény szerkesztési stílusa vagy eszközei, módszerei,, , következetesen beleépül a történetbe ▪ A hosszú átmeneteket zsugoríthatjuk, a rövid átmeneteket nyujthatjuk, a komblikáltakta egyszerűsíthatjük, a sivárakat feljavíthatjuk ▪ {;, etap(idő határ), epocha(idő korszak), diszkontinuitás(a folyamatos átmenet megszakadása), kontingens(elkülöníthatő részegység) }


a jövőbe kalauzolás, futorológia, hiper posztModern világ ->
A multat és a jelent hatásosan kivetíthetjük az elképzelt határtalan fantasztikus fiktív jövőbe ▪ (, wikiPedia/futorológia ,  ,  ,  ,) 


a hős barbárkorszak, a hős őskorszak, archaikusság, primitív világ -... ->
Sok sci-fi {;so-fi} író sikerrel alkalmazta a jövőbe kalauzolás helyet az elmult, letűnt,, korszakok elképzelt világát ▪ (, wikiPedia/archaizmus ,  ,) 


patafizika ->
Olyan képzeletbeli akár lehetetlen megoldások elmélete, amelyek jelképesen azokat a tulajdonságokat tulajdonítják a dolgoknak, amelyek a dolgok hatásai folytán szeretnénk, hogy kifelyezésre jusson ▪ Tehát egy önmagára visszacsatolt fogalomról van szó, és emiat nagyon termékeny talajvesztett nómenklatúrákat hozhatunk létre ▪ A patafizikus író számára a paranormalitással ellentétben, nem a fiktív fantasztikus dolgok hosszas hitegetése a fontos, hanem a körültekintő felhasználása a regény történetében ▪ (, wikiPedia/patafizika ,  ,  ,)


paranormalitás ->
A paranormáliság olyan lehetetlen dolgok, jelenségek, hatások,, összesége, amelyet minél meggyőzőbben, hihetőbben,, igyekszünk tálalni az erre fogékony publikumnak ▪

 

ezotérika, misztika, spiritualitás, ->
Az ezotérika, misztika, spiritualitás,, nem(!) tartozik a sci-fi {;so-fi} körébe, hanem a sci-fi ötvözheti a más irodalmi témákat a sci-fivel ▪ Az ezotérika a titkokzatoságot hajszolja, ilyenek a titkos társaságok, a titkos ügynökségek, a titkos csendőrség,, is ▪ A misztika körébe a vallás, a világnézet, az élet stílus,, tartozik ▪ A spiritualizmus az asztrológiát, a mágiát, a szeánszokat,, foglalja magába ▪ Ha ezeket „ gyér sci-fi ” köntösbe bujtatjuk akor űropera szerűséget kapunk, de komolyabban is telíthatjük sci-fivel ▪

 

 

űropera ->
Az olcsó űropera stílus tulajdonképen a sci-fi ~ so-fi ponyvairodalom gicses(?) vadhajtása ▪ Ha a mese, a monda, a fantasztikum, a kalandos, a romántikus, -... ,, töténetek vázlatát „ gyér sci-fi ” köntösbe bujtatjuk, akkor űropera szerűséget kapunk eredményül ▪ Irodalmi teljesítménye korszellemnek a tükörképe:, úgy táncol az író, ahogy a vélt olvasótábora fütyül ▪ Akkor járunk el helyesen, ha nem azt nézük, hogy az űropera műfaj milyen, hanem azt, hogy az űropera kortársirodalmán belül az egyes űropera művek hová helyezhetők el ▪ Kezdő írónak nagyon ajánlott, hogy az űroperában begyakorolja magát, persze ehez a szokásos irodalmat is jól kell bírnia ▪
Az egyik gyakori történet_vázlat, hogy a gonosz megszerzi az áhított nőt, ezért a gonosz hős ellen a jó hős fellázad, összecsapást összecsapás követt, majd végül is győzedelmeskedik a jó, kiszabadítja az áhított nőt a rosz hálójából, és a végén jól egymásé lesznek ▪ Figyeljük meg, hogy a jó hős tulajdonképen ugyanazt akarja az áhított nőtől mint a rosz hős, csak a tartalmi körülmények lesznek mások ▪
A másik a cowboy{;lóopera} és a soviniszta történet_vázlat, ahol a főhős a fehér faj ill. a nyugati civilizáció terhét hordozza, meszemenően elfogultan védi, mindent legyilkol, kipusztít,, ami túlságosan idegennek, ellentétesnek,, tűnik neki ▪ Hódít és fellázad, a keresztséget viszi tovább ▪ A külömbség az ilyen sci-fi –nek nem az erkölcsiségében vagy a filozófiájában van, hanem csak a nagyságrendekben és a világűr mint környezetben van ▪ (,
wikiPedia/űropera ,  ,  ,  ,) 


vizuális és virtuális világ, álom {;hipnózis, szugesztiós, -...} világ, szolipszizmus ->
A vizuális és a virtuális világok között átmenetet hozhatunk létre, összemoshatjuk a határait,, nem csak a számítógépen ▪ Az álom lehet önmagára visszacsatolt is:, Azt álmodjuk, hogy éppen álmodunk valamit ill. az álomból való felébredés is lehet csak pusztán álom ▪ A szolipszisták szerint egy központi számítógép hardverjében létrehozhatunk, olyan szuper szoftvert, ami a teljes valóságot funkcionálisan meghökentő hiteleséggel modellezi, vagyis metafizikailag a mi emberi világunk miértne lehetne tulajdonképen egy ilyen szuper modellezett világ, nem vennénk ésszre ▪ Ezek az illúziók nagyon hatékony sc-fi módszerek, kezdők íróknak talán nem nagyon ajánlott, mert terjedelmes és nagyon el lehet cseszni, a cselekmény szálla végérvényesen összegabajodhat, mivel a visszacsatolások mindenütt jelen vannak benne ▪ (,
wikiPedia/szolipszizmus ,  ,  ,  ,) 


irodalmiGettó ->
Valamilyen módon fellépő irodalmi korlátoltság nemcsak az írókat befolyásolja, hanem az olvasó tömegekre is szemellenző módon mélyen kihat ▪ Létrejöhet ideológiai vagy vallási korlátozó politikai cenzúra okán, egysíkú kiadói üzletpolitika miat,, ,a sci-fi műfajt is elégé érintete ez az irodalmiGettó hatás ▪ A szovjetunióban a sci-fi futorológiát redukálták Verne Gyula szinvonalra, az imperjalista NATO országokban pedig a kiadói ületpolitika csak az űropera stílust részesítete előnyben ▪

 

fanzinok ->
A fanzinok a fandom-magazinok szóból származik ▪ Ez egy remek amerikai sci-fi népszerűsítő szokás ▪ A sci-fi rajongók sci-fi klubokba tömörülnek, úgy mint európában a sakk-klubok vannak, és ezeket hívják fandom-oknak ▪ A sci-fi rajongók olvasói klubja pedig helyi terjesztésű magazinokat ad ki, ezket hívják fanzinoknak ▪
 www.erdosattilask02.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!